Planerat arbete 20 maj

Då vi ska koppla in en ny nätstation behöver vi göra vissa områden strömlösa under arbetets gång.

Kl. 12:30-13:00 Lena Nordgård, Lena Prästgård (15 abonnenter)

Kl. 12:30-15:30 Lena Nordklippan, Lena Strömsberg, Ekenäs (11 abonnenter)

Samtliga berörda kunder är aviserade via brev.

20 maj 2020