Planerat arbete 29 april

På onsdag eftermiddag har vi en planerad flytt av elkabel i Stora Mellby. Detta innebär att vi samtidigt bryter strömmen i området.

Kl. 14:30-15:30 påverkas 8 hushåll på Prästvägen.

Kl. 14:30-16:30 påverkas 20 hushåll på Lindgatan.

Samtliga har blivit aviserade per post.

 

28 april 2020