Planerat arbete 7 maj

Torsdagen den 7 maj kommer vi att koppla in en ny nätstation i Kristineberg, Fly. Detta innebär strömavbrott i Skakeltorp, Långesbro och Tummeltorp under arbetets gång.

 

Kl. 09:30-14:30

 

62 abonnenter är berörda av avbrottet och samtliga har fått avisering via brev.

 

6 maj 2020