Planerat arbete torsdag 23 april

På torsdag eftermiddag kommer vi att bryta strömmen i en timma i samband med att vi behöver flytta en elkabel. Det är 35 abonnenter som berörs i området runt Lindgatan och Prästvägen i Stora Mellby och samtliga har fått avisering via posten.

Torsdag 23 april kl. 14:30-15:30

21 april 2020