Planerat avbrott 10 dec Sjövik

Då vi ska koppla in nya fastigheter i Sjövik på elnätet behöver vi bryta strömmen under arbetets gång.

Torsdag 10 december kl. 09:30 – 12:30.

23 abonnenter runt Bokövägen och Halövägen är berörda av avbrottet. Samtliga har aviserats per post.

7 december 2020