Planerat avbrott 13 okt i Fly

Tisdagen den 13 oktober kl.12:30-13:30 kommer vi att bryta strömmen i området runt Fly p.g.a. arbete vid transformatorstationen.

Avbrottet påverkar 82 abonnenter i Areberg, Röttorp, Holma, Högängen och Säveljung. Samtliga har aviserats via post.

 

 

6 oktober 2020