Planerat avbrott 15 feb i Långared

Vi kommer att fälla träd under eller i anslutning till våra luftledningar i området för att säkerställa elförsörjningen. Vi behöver då bryta strömmen under arbetets gång.

Onsdag 15 februari kl. 11:30-13:30

170 abonnenter berörs runt Bruket, Långared, Örbacken, Ingelund och Hällnäs. Samtliga har blivit aviserade via post och sms/mail.

9 februari 2023