Planerat avbrott 15 juli Glossbo

Som ett led i att förstärka elnätet i Gendalen och Glossbo kommer vi att utföra ett arbete som kräver att vi bryter strömmen under arbetets gång.

Fredag 15 juli kl. 09:30-12:30

163 abonnenter berörs av avbrottet och finns i området runt Glossbovägen, Genneredsvägen, Storegårdsvägen, Sötorpavägen, Sågvägen, Gendalensvägen, Knällåsvägen, Spåretorpsvägen, Uppegårdsvägen samt Norra och Södra Borgvägen. Samtliga har aviserats via post samt mail eller sms.

12 juli 2022