Planerat avbrott 15 okt i Erska

Torsdagen den 15 oktober kl. 09:30-13:30 kommer vi att ha ett planerat arbete med att koppla in det nya elnätet. 62 abonnenter är berörda och har blivit aviserade per post.

Området som berörs är Erskavägen, Erska Lyckes väg, Erska Byväg, Österbovägen, Krokenvägen, Anstorpsvägen, Långebergsvägen och Saxebo.

8 oktober 2020