Planerat avbrott 17 augusti Källelid

Vi kommer att rasera gammal luftledning i området och kommer därför att behöva bryta strömmen under arbetets gång.

Torsdagen den 17 augusti kl.09:30 – 12:00

20 abonnenter runt Slättås Källelid, Prästavägen och Slaghall påverkas av avbrottet. Samtliga har aviserats via post och/eller sms och mail.

15 augusti 2023