Planerat avbrott 18 mars

P.g.a. underhållsarbete kommer vi att bryta strömmen i Slättås, Råmossen, Bokullen och Tokatorp under arbetets gång.

Torsdagen den 18 mars kl. 09:30-11:30

39 hushåll berörs och har blivit aviserade per post.

12 mars 2021