Planerat avbrott 20 december Äskekärr

Onsdagen den 20 december kommer vi att koppla in en ny elkabel för att förstärka elnätet i området runt Äskekärr och Ränne. Vi bryter därför strömmen för ett antal kunder i området under arbetets gång. Samtliga berörda abonnenter har aviserats via post, sms och/eller mail.

Kl. 08:30-15:00     9 abonnenter på Äskekärrsvägen och Hultetvägen

Kl. 09:30-15:00    37 abonnenter på Rännevägen, Äskekärrsvägen, Ränna Kroksväg och Hultetvägen

20 december 2023