Planerat avbrott 21 dec

Vi ska koppla in det nya kabelnätet i Jordala och kommer därför att bryta strömmen under arbetets gång.

Måndag 21 dec kl. 09:30-13:30

44 abonnenter berörs av avbrottet och finns i området runt Kronobotten, Kulehede, Botten, Dunbäcken, Kvarnebacken och Korsdalen. Samtliga har blivit aviserade per post.

15 december 2020