Planerade avbrott 26 januari i Gendalen

Denna fredag utförs ett par arbeten i Gendalen där vi behöver bryta strömmen under arbetets gång.

Kl. 09:30-11:30 Rivning av luftledning

26 abonnenter berörs i området på Gennevedsvägen, Norra Borgvägen och Södra Borgvägen.

Kl.09:30-13:00 Inkoppling av ny högspänningskabel.

4 abonnenter berörs runt Kringelmadsvägen.

Kl.12:00-13:00 Inkoppling av ny högspänningskabel.

11 abonnenter berörs i området runt Uppegårdsvägen och Gennevedsvägen.

Samtliga berörda har aviserats vis post, sms och/eller mail.

22 januari 2024