Planerat avbrott 26 okt

Måndagen den 26 oktober kl. 09:30 – 14:30 kommer vi att koppla in nya elkablar i Häckelid och därför bryta strömmen under arbetets gång.

Det är knappt 80 hushåll som berörs av avbrottet i området runt Vagnshedsvägen, Namnsjövägen, Tummeltorpsvägen, Skakeltorp och Långesbro. Samtliga har blivit aviserade per post eller per telefon.

20 oktober 2020