Planerat avbrott 30/6

Tisdagen den 30 juni kl. 09:30-13:00 kommer vi att koppla in det nya elnätet vid Lena Prästgård, Östadkulle. Vi kommer att koppla bort strömmen i området under arbetets gång.

24 abonnenter berörs av avbrottet och finns bl.a. i Lena Nordgård, Lena Östergård, Lena Prästgård, Nordklippan och Ekenäs. Samtliga får avisering via post.

24 juni 2020