Planerat avbrott 4 april i Gendalen

Vi ska koppla in nya elkablar för att förstärka elnätet i Gendalen och Bjärlanda. Vi behöver därför bryta strömmen i området under arbetets gång.

Tisdagen den 4 april kl. 09:30-11:30

28 abonnenter berörs på Gendalenvägen och Bjärlandavägen. Samtliga har aviserats via sms, mail eller post.

31 mars 2023