Planerat avbrott 5 april i Ränne

Vi ska ta ned träd som står för nära våra högspänningsledningar. Vi behöver bryta strömmen i området under arbetets gång.

Onsdagen den 5 april kl. 09:30-14:30

44 abonnenter berörs på Rännevägen, Ränna kroksvägen, Äskekärrsvägen, Hultetvägen, Kyrkåsvägen och Gröndalenvägen. Samtliga har aviserats via sms, mail eller post.

31 mars 2023