Planerat avbrott 5 april i Vagnshed

P.g.a. trädfällning nära ledningar behöver vi bryta strömmen i området under arbetets gång.

Onsdagen den 5 april kl. 14:30-15:30

18 abonnenter berörs på Långaredsvägen, Vagnshedsvägen, Namnsjövägen och Bergsjövägen. Samtliga har aviserats via sms och/eller mail.

31 mars 2023