Planerat avbrott 5 nov Östad

P.g.a. reparation av luftledning kommer vi att stänga av strömmen under arbetets gång. Området som berörs är Skogstorp, Österängsvägen, Ejsdalsvägen, Storedalsvägen, Rävsbovägen, Kullenvägen och Fridhemsvägen. Samtliga 38 abonnenter har blivit aviserade via post.

Torsdagen 5 nov kl.09:30-11:30

28 oktober 2020