Planerat avbrott 6 april i Gräfsnäs

Efter arbetet med att förlägga nya elkablar i området Anstorp-Gräfsnäs ska nu en del av sträckan kopplas in på elnätet. Vi bryter därför strömmen under arbetets gång.

Torsdagen den 6 april kl. 08:00-12:00

49 abonnenter berörs på Anstorpsvägen, Östra Svedernavägen, Liveredsvägen, Rörkärrsvägen, Videhusvägen, Stussviken och Gyltenabbevägen. Samtliga har aviserats via sms, mail eller post.

31 mars 2023