Planerat avbrott 6 juli mellan Erska-Gräfsnäs

Då vi förnyar och förstärker vårt elnät kommer vi nu att koppla in ännu en ny nätstation. Vi bryter strömmen under arbetets gång.

Torsdagen den 6 juli kl. 09:30 – 11:30

33 abonnenter är berörda av avbrottet i området Vallenvägen, Valkåsvägen, Gripsbergsvägen, Mossebergsvägen, Spånaretorpsvägen och Hjälmetorpsvägen, Samtliga har aviserats via sms, mail och/eller post.

 

29 juni 2023