Planerat avbrott 7 juli i Gendalen

Vi kommer att koppla in en ny elkabel i Gendalen vilket innebär ett större avbrott uppdelat på två olika beröringsområden:

 

Torsdagen den 7 juli kl. 09:30-11:30

73 abonnenter berörs av avbrottet i området runt Gennevedsvägen, Knällås, Spåretorpsvägen och Svalbackenvägen

Torsdagen den 7 juli kl. 09:30-14:30

46 abonnenter berörs av detta lite längre avbrott i området runt Glossbovägen och Gennevedsvägen

 

Samtliga abonnenter har aviserats via post och sms eller mail.

1 juli 2022