Planerat avbrottsarbete 8 juli

Torsdagen den 8 juli kommer vi att bryta strömmen för att kunna koppla in en ny nätstation. Det är 62 anläggningar som berörs i området Långesbro, Långesjö, Skakeltorp, Fly Hallen och Tummeltorp. Samtliga har blivit aviserade via post samt mail eller telefon.

Avbrottstiden är kl.10:00 – 12:00

5 juli 2021