Planerat avbrott Börta-Vänga 25/2

P.g.a. åtgärder efter stormen kommer vi att bryta strömmen under arbetets gång i området runt Norra Börtavägen, Driveslättsvägen, Långaredsvägen, Vagnshedsvägen, Östra Antenvägen, Vängavägen och Södra Börtavägen.

2020-02-25 kl. 09:30 – 12:30

116 hushåll är berörda av avbrottet och samtliga har fått avisering via brev men även via mail i de fall vi fått en mailadress.

 

18 februari 2020