Planerat avbrott i Anten 28 juni

Då vi ska koppla in vårt nya kabelnät i området kommer vi att bryta strömmen för en del kunder under arbetets gång.

Onsdagen den 28 juni

Kl. 09:00-13:30          32 abonnenter i området runt Anten stationsväg, Ålandavägen, Östra Antenvägen, Hälleslättsvägen och Bråtavägen.

Kl. 09:00-10:00          16 abonnenter i området runt Rågsjövägen, Östra Antenvägen och Rammegärdsvägen.

Kl. 10:30-13:30          22 abonnenter i området runt Norra Hjällnäsvägen, Södra Hjällnäsvägen, Högstorpsvägen och Björkenäsvägen.

Samtliga abonnenter som påverkas av arbetet har aviserats via sms, mail och/eller post.

 

20 juni 2023