Planerat avbrott i Erska-Rödjan 1 sept

Vi ska koppla in en ny transformatorstation i elnätet i Rödjan och behöver bryta strömmen under arbetets gång.

Torsdagen den 1 september kl.09:30 – 14:30

Berörda kunder finns bl.a. på Anstorpsvägen, Valkåsvägen, Mossebergsvägen, Spånaretorpsvägen och Hjälmetorpsvägen

47 abonnenter berörs av avbrottet och samtliga har aviserats via post och sms eller mail.

26 augusti 2022