Planerat avbrott torsdag 19 januari i Gethult

Vi ska nu koppla in den nya elnätstationen i Gethult och kommer då bryta strömmen under arbetets gång.

Torsdag 19 januari kl. 09:30-12:00

7 abonnenter runt Kilandavägen berörs och har aviserats via sms, mail och/eller post.

12 januari 2023