Planerat avbrott söder om Östadkulle 24 maj

Vi kommer att behöva bryta strömmen under ett arbete med att koppla in en ny högspänningskabel. Detta görs för att höja kapaciteten och förstärka elleveransen i området.

Onsdagen den 24 maj kl.10:30 – 12:00

19 abonnenter berörs av avbrottet och finns i området runt Sotlanda, Östadlund och Lena kyrka. Samtliga har aviserats via sms, mail och/eller post.

10 maj 2023