Planerat avbrott i Sjövik 11/2

P.g.a. stolpbrotten under stormen behöver vi byta en av stolparna som lagades provisoriskt under söndagskvällen. Detta påverkar boende mellan Kyrkvägen-Kvarnvägen-Hoppets väg. Avbrottet kommer att vara ca tre timmar men vi arbetar så snabbt vi kan för att minimera avbrottstiden.

Avbrottsarbetet kommer att starta mellan 12:00 – 12:30. Arbetet är klart!

11 februari 2020