Planerat avbrott Botten-Krösslätt 27/2

P.g.a. inkoppling av ny station kommer vi att bryta strömmen för området runt Humlebotten-Krösslätt-Botten under arbetets gång.

Torsdag 27/2 kl. 09:30-11:00

23 abonnenter berörs av arbetet och har aviserats via post.

20 februari 2020