Planerat avbrott onsdag 23/11 och torsdag 24/11 Sverket

Vi ska byta två stolpar för elkablar och behöver bryta strömmen under arbetets gång. Det sker vid två tillfällen:

Onsdag 23 november kl. 09:30-14:30

samt

Torsdag 24 november kl. 09:30-14:30

18 abonnenter berörs runt Baskanäs, Ramsjödal, Sverket och Sundet. Samtliga har aviserats via post och ev. sms/mail.

17 november 2022