Planerat avbrott onsdag 28 sept

Vi behöver justera vår utrustning i området runt Slättås-Källelid som ligger mellan Östadkulle och Långared. Under arbetets gång kommer vi att behöva bryta elleveransen för 20 abonnenter i området. Dessa har blivit aviserade via mail och/eller sms.

Onsdag 28 sept kl. 09:30-10:30

 

27 september 2022