Planerat avbrott Sollebrunn

P.g.a. byte av en transformatorstation kommer vi att bryta strömmen vid två korta tillfällen i samband med in- och urkoppling av reservkraften.

Torsdagen den 19 nov kl.08-09 samt 14-15

43 abonnenter i området runt Vetegatan, Hagagatan, Tossebergsgatan, Torngatan och Stengatan berörs av arbetet och samtliga har aviserats per post.

16 november 2020