Planerat avbrott Spanåsen Långesbro

Vi ska koppla in en ny nätstation i Spanåsen och kommer därför att bryta strömmen under arbetets gång.

Tisdag 26 januari kl.09:30-13:30 alt. kl.09:30-14.30

66 abonnenter berörs av avbrottet och finns i området runt Långesbro, Långesjö, Skakeltorp, Tummeltorp, Solhem och Hallen.

 

Samtliga har blivit aviserade per post.

19 januari 2021