Planerat avbrott tisdag 29 november

Under tisdagen kommer vi att koppla in en ny nätstation som ett led i att förstärka elnätet i Sjövik. Strömmen kommer att vara bruten för vissa abonnenter under hela arbetets gång och för andra endast under kopplingsarbetet.

Tis 29/11 kl.09:00-14:00

Avbrottet avser området runt Kilandavägen och Gethultsvägen och berör 11 abonnenter. Samtliga har aviserats via sms, mail och/eller post.

Tis 29/11 kl.09-09:15 samt kl. 12:45-14:00

Kopplingsavbrotten avser områden runt Hagavägen, Östadsvägen, Svensjövägen, Sjölidens väg, Huvden samt Skogsborgsvägen och berör 47 abonnenter. Samtliga har aviserats via sms, mail och/eller post.

28 november 2022
← Se fler störningar