Anten: Avbrott för åtgärder efter stormen

24 februari 10:04

Planerat avbrottsarbete 5 dec

Torsdagen den 5 december kl. 09:30-14:30 kommer vi att arbeta med att koppla in en ny elkabel i Långesbro. Detta medför att det blir strömlöst i Skakeltorp, Fly Hallen, Långesbro, Svarthall och Tummeltorp. 60 hushåll är berörda och får en avisering via post.

29 november 2019
← Se fler störningar