Planerat avbrottsarbete 14 april Erska

Torsdagen den 14 april (skärtorsdagen) kommer vi att koppla in en ny elkabel utanför Sollebrunn. Vi bryter därför strömmen under arbetets gång för boende i närområdet.

Kl. 09:30-13:30

47 anläggningar berörs och finns på Vallenvägen, Valkåsvägen, Anstorpsvägen, Mossebergsvägen, Spånaretorpsvägen och Hjälmetorpsvägen. Dessa har blivit aviserade via post och/eller mail.

11 april 2022