Planerat avbrottsarbete 15 april

Torsdagen den 15 april kl.09:00-14:00 kommer vi att koppla in en ny elkabel till elnätet i Porten, Gräfsnäs. Vi behöver därför bryta strömmen under arbetets gång.

57 abonnenter på Holmängsvägen är berörda av avbrottet och har blivit aviserade per post.

8 april 2021