Planerat avbrottsarbete 15 feb Gendalen

Vi kommer att förstärka elnätet i Gendalen genom att ersätta luftledningen och koppla in ny elkabel. Vi stänger därför av strömmen under arbetets gång och detta berör 164 abonnenter i området Borg, Ubby, Gendalen, Knällås, Järboden och Glossbo. Samtliga har aviserats via mail och/eller post.

Tisdagen den 15 feb kl. 08:00-14:00

3 februari 2022