Planerat avbrottsarbete 22 dec

Onsdagen den 22 dec kl. 09:30-11:00 kommer vi att bryta strömmen i Äspenäs, Brogärde och Skomakarsten. Detta för att säkert kunna justera spänningen i transformatorstationen.

73 abonnenter berörs och samtliga har blivit aviserade via brev och/eller mail.

21 december 2021