Planerat avbrottsarbete 25 mars

UPPDATERING! Vi fick problem och uppstartsarbetet drog dessvärre ut på tiden. Avbrottet som var aviserat till 9-9:30 förlängdes till 10.45. Rapporten var att avslutningen skulle ske som planerat men även denna drog ut på tiden och hela avbrottsarbetet var klart först 14:45. Vi ber om ursäkt för de problem som detta vållat.

 

Vi kommer att utföra underhållsarbete på vårt ledningsnät och behöver stänga av strömmen under arbetets gång.

Torsdag 25 mars kl.09:00-09:30 samt kl.13:30-14:00

Korta avbrott i samband med starten och avslutningen av arbetet berör 55 abonnenter som finns på Driveslättsvägen, Namnsjövägen, Bergsjövägen, Långaredvägen, Vagnshedsvägen och Norra Börtavägen.

Torsdag 25 mars kl.09:00-14:00

Avbrottet berör 19 abonnenter som finns på Södra Börtavägen, Vagnshedsvägen och Långaredsvägen.

 

Samtliga berörda kunder har aviserats per pst.

19 mars 2021