Planerat avbrottsarbete 25/8

Tisdagen den 25 augusti kommer vi att koppla in nya nätstationer i Krösslätt och Botten. Detta innebär avbrott i elleveransen för de boende i området under arbetets gång.

Kl. 09:30 – 13:00

24 kunder påverkas av arbetet och finns runt Humlebotten, Krösslätt, Botten och Kulehede. Samtliga är aviserade per post.

24 augusti 2020