Planerat avbrottsarbete 26/8

Onsdagen den 26 augusti kommer vi att byta kabelskåp i Bergstena. Detta innebär avbrott i elleveransen för de boende i området under arbetets gång.

Kl. 09:30 – 12:30

14 kunder påverkas av arbetet och finns runt Vareliden, Kristinehöjdsvägen och Postvägen. Samtliga är aviserade per post.

24 augusti 2020