Planerat avbrottsarbete 27 dec Kopparås

Måndagen den 27 december kl. 10-11 kommer vi att bryta strömmen i Kopparås, Sjövik, för att koppla in den nya transformatorstationen.

27 abonnenter berörs av arbetet och samtlig har avsierats via post och eller mail/sms.

21 december 2021