Planerat avbrottsarbete 28 dec Fåglaryd

Tisdagen den 28 december kl. 14-15 kommer vi att bryta strömmen i Fåglaryd, Sjövik, för att koppla in den nya transformatorstationen.

Endast fem abonnenter berörs av arbetet och samtlig har avsierats via post och eller mail/sms.

21 december 2021