Planerat avbrottsarbete Knarven 14/1

Tisdagen den 14 januari mellan kl. 10-13 kommer vi att arbeta med att koppla in en ny tranformatorstation i Knarven vilket gör att vi bryter strömmen i området under arbetets gång. Påverkade adresser finns bl.a. på Oxegårdsvägen, Kärrvägen, Lundenvägen, Lerdalsvägen, Finnabo, Hökedalen, Knutstorpsvägen och Mossebo.

Alla 45 berörda abonnenter är aviserade per post.

7 januari 2020