Planerat avbrottsarbete måndag 13 dec

Vi har planerat in ett avbrott den 13 december kl.09:30-14:30 i Sjövik för att koppla in nya högspänningskablar och stationer.

Avbrottet berör kunder i Östad på Hoppets väg, Kyrkvägen, Kvarnvägen, Skäfthultsvägen samt kunder vid Fåglaryd och Kåretorp. Totalt berörs 85 kunder som alla blivit aviserade via mail, sms och/eller post.

2 december 2021