Planerat avbrottsarbete måndag 20 sept

P.g.a. inkoppling av ny jordkabel i Lena Strömsberg kommer vi att bryta strömmen under arbetets gång. Detta påverkar drygt 110 abonnenter i området runt Fly, Holma, Röttorp, Areberg, Säveljung, Gisslatorp, Lena och Vittene. Samtliga berörda har fått avisering via mail och/eller post.

Måndagen den 20 september kl.16:00-18:00

Observera den sena tiden.

13 september 2021