Planerat avbrottsarbete tisdag 7 sept

Då vi kommer att koppla in en kabel i Brobacka till elnätet behöver vi stänga av elleveransen under arbetets gång. Det är 22 kunder runt Brobacka, Näset och Hjällnäs som drabbas av avbrottet och samtliga har aviserats via brev, mail eller sms.

Tisdag 9 sept kl. 09:30-11:30

27 augusti 2021